หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 6

บริษัท เค ซี เมททอลชีท จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • ความคิดริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การสร้างมูลค่า (Value Creation)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
มิติความโดดเด่น

 • ความคิดริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • การมีคุณภาพสูงในสินค้าและบริการ (Quality)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การสร้างมูลค่า (Value Creation)
 • ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท สยาม รีคอนดิชั่น อินดัสตรี้ จำกัด
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างมูลค่า (Value Creation)
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19