หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 19

บริษัท กราน-มอนเต้ จำกัด
ผู้บุกเบิกการผลิตไวน์ไทยมาตรฐานสากล และเป็นแบรนด์ไวน์ไทยหนึ่งเดียว ที่ได้เกียรติให้เสิร์ฟในงานประชมุ เอเปค 2022 และมุ่งสร้างความยั่งยืนด้วยการ นำ Zero Waste มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน
ผู้บริหาร : คุณสุวิสุทธิ์ โลหิตนาวี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และประชาสัมพันธ์
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท โกไฟว์ จำกัด
Tech Startup ชั้นนำที่ให้บริการซอฟต์แวร์มาตรฐานสากล ช่วยยกระดับระบบงาน ขององค์กรต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัว ได้แก่ โปรแกรม empeo ที่ช่วยบรหิ ารงาน ทรัพยากรบุคคล และโปรแกรม Venio ที่ช่วยบริหารงาน Sales CRM และ โปรแกรม eTaxGo ใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริหาร : คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
ผู้ผลิตรองเท้า และเครื่องแต่งกาย ภายใต้แบรนด์ SHU ที่สามารถนำพาแบรนด์ ไทยก้าวเข้าสู่รันเวย์ระดับโลก
ผู้บริหาร : คุณกรกนก สว่างรวมโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มิติความโดดเด่น

 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ลายวิจิตร จำกัด
ผู้ผลิตบันไดไม้สำเร็จรูป ที่ให้บริการได้แบบ One Stop Services พร้อมมุ่งสร้าง ความยั่งยืนด้วยการนำส่วนวัสดุเหลือใช้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ลลิตร บาย ลายวิจิตร
ผู้บริหาร : คณุ พีระศิลป์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมและพลาสติกมาตรฐานระดับสากล และนำระบบ Circular Economy มาใช้เพื่อช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร : คุณรุ่งโรจน์ บุนฑารักษ์ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18