หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17

บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
ผลิตแหนมภายใต้แบรนด์ “แหนมดอนเมือง กม.26” และ “แหนมสุทธิลักษณ์”
ผู้บริหาร : คุณภาคภูมิ หอมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตนวัตกรรมเครื่องทำน้ำร้อน และเครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานหมุนเวียน
ผู้บริหาร : คุณอัจฉรา ปู่มี กรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเนื้อปูพาสเจอร์ไรท์บรรจุกระป๋อง และร้านอาหารชาวเลซีฟู้ดส์
ผู้บริหาร : คุณมาดิน๊ะ เล่าเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ
มิติความโดดเด่น

 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
ผลิตสารสกัดสมุนไพรไทยที่ใช้เป็นวัตถุดิบในวงการแพทย์ อาหารเสริม และเครื่องสำอาง และริเริ่มสร้างแปลงสมุนไพรต้นแบบภายใต้ชื่อแทนคุณไทยฟาร์ม
ผู้บริหาร : ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท อี เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด
บริการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ จัดเก็บ แพ็ค จัดส่ง เช็คสต๊อกได้แบบ Real time รวมถึงช่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
ผู้บริหาร : คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
 
บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept , The Newton Six th Form School ,The Essence School
ผู้บริหาร : นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ Head Master
มิติความโดดเด่น
 • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused P roduct and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ธรรมธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ทำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รับซื้อผลผลิตข้าวและเกษตรอินทรีย์ จากชาวนา เกษตรกร และช่วยกระจายสินค้าในราคายุติธรรม
ผู้บริหาร : คุณพิเชษฐ โตนิติวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป
ได้รับรางวัลพิเศษ
 • องค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าแก่สังคม(Social Value Creation)
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19