หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด
คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ

ผลิตถุงมือนวัตกรรมและอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับภาคอุตสาหกรรมรายเดียวในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ MICROTEX ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO และ Thailand Trust mark
ได้รับรางวัลในมิติ
 • Innovation Enterprise   
 • Customer-Focused Product & Service
 • Operational Best Practice
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด จำกัด
คุณชัยรัตน์ คงศุภมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผลิตและจำหน่ายผักผลไม้อบกรอบด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้แบรนด์ Greenday โดยมุ่งผลักดันธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการส่งเสริมเกษตรกรไทย
ได้รับรางวัลในมิติ
 • Sustainable Business Practice
 • Customer-Focused Product & Service
 • Brand & Marketing
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท ดีดีซี สปอรกเก็ต จำกัด
คุณคมเดช วิจิตจรัสกุล กรรมการผู้จัดการ

ผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเป็นรายแรกและรายเดียวของไทยที่ผลิตสินค้าแมคคานิค ประเภทเหล็กด้วยเทคโนโลยี Fine Blanking
ได้รับรางวัลในมิติ

 • Innovation Enterprise
 • Operational Best Practice
 • Entrepreneurship
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท สมใจ ค้าหนังสือเครื่องเขียน จำกัด
คุณนพนารี พัวรัตนอรุณกร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดและการขาย

ร้านจำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะเฉพาะทางที่อยู่ในใจลูกค้ากว่า 63 ปี ด้วยความรู้เชี่ยวชาญในสินค้า มุ่งสร้างพนักงานให้เติบโตไปพร้อมองค์กร
ได้รับรางวัลในมิติ
 • Customer Focused Product & Service
 • Brand & Marketing
 • People Excellence
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท สารัชมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
คุณสุภาลักษณ์ กมลธรไท กรรมการผู้จัดการ

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป ภายใต้แบรนด์สารัช ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจผู้บริโภคและสร้างความยั่งยืนด้วยการคืนประโยชน์สู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ได้รับรางวัลในมิติ
 • Sustainable Business Practice
 • People Excellence
 • Entrepreneurship
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19