หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร 02-611-8955

ท่านสามารถสอบถาม และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  1. คณะทำงาน โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin โทรศัพท์ 02-2184001-9 ต่อ 181-182
  2. ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Call Center) 02-722-2222
  3. เว็บไซต์ www.baipo-business-awards.org และ Email Address: baipho@sasin.edu