หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 10

บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไทยทุกชนิด รวมถึงวัตถุดิบ ส่วนผสม ที่ใช้ใน การผลิตขนมไทย
มิติความโดดเด่น
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
 • การสร้างมูลค่า (Value Creation)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด
ผู้ผลิตรถเกี่ยวข้าวพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
มิติความโดดเด่น
 • การสร้างมูลค่า (Value Creation)
 • ความคิดริเริ่มที่นำไปการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครื่องจักร แบบ Made to order
มิติความโดดเด่น

 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท เพรสซิเด้นท์ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัทผู้ผลิตและส่งออก คอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ ไปจนถึงรถบรรทุก
มิติความโดดเด่น
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด
ผู้ผลิต และนำเข้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งด้านเวชภัณฑ์ ยาสามัญ และเครื่องสำอาง
มิติความโดดเด่น
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
ข้อมูลบริษัท

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19