หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13

บริษัท ปุริ จำกัด
เจ้าของแบรนด์ “ปัญญ์ปุริ (PAÑPURI)” ผลิตภัณฑ์สปาไทยระดับออร์แกนิคลักชัวรี่ และ “PAÑPURI Organic Spa” ออร์แกนิคสปารายแรกของเมืองไทย ที่ผลิตจากส่วนผสมออร์แกนิคและธรรมชาติ 100% มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • และการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด
เจ้าของแบรนด์ “แปลนทอยส์” ผู้ริเริ่มการนำไม้ยางพารามาแปรรูปสร้างสรรค์เป็นของเล่นเด็กรายแรกของโลก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ภายใต้แนวคิดการสร้างรากฐานทางความคิดผ่านวิธีเล่นอย่างยั่งยืน (Sustainable Play) โดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อเด็กและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการลดภาวะโลกร้อน และคืนกำไรสู่สังคม
มิติความโดดเด่น
 • การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence)
ข้อมูลบริษัท
     

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด
ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ภายใต้ชื่อ “PROLAB” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 15190 เน้นให้บริการที่ตรงความต้องการลูกค้า ด้วยเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย รายงานผลถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ สะท้อนศักยภาพระดับสากล
มิติความโดดเด่น

 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดกีฬาภายใต้แบรนด์ “Warrix” และเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงสโมสรฟุตบอลชื่อดังอีกมากมาย โดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใส่ใยผ้าจนได้คุณภาพสินค้าระดับพรีเมี่ยม นับเป็นแบบอย่างธุรกิจเอสเอ็มอีไทยที่กล้าสร้างความแตกต่าง ด้วยโมเดลธุรกิจ Sport License Business ที่ Unlimited Growth
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
     
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิค ประเภทไฟน์ไชน่า แบรนด์ “เพทาย” (PE'TYE) ที่มีเนื้อบาง น้ำหนักเบา แวววาว สวยงาม ทนทาน ช่วยทำให้ลูกค้าลดต้นทุนในการสั่งซื้อจานชามได้ในระยะยาว โดยเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ที่มีการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน พร้อมร่วมทุนจัดตั้งบริษัท Central Hospitality จำกัด เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจด้านอาหารครบวงจร
มิติความโดดเด่น
 • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
 

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 8 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19