หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 8

บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและธุรกิจสปาภายใต้ตราสินค้า THANN
มิติความโดดเด่น
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด
ธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์
มิติความโดดเด่น
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด
ออกแบบ ให้คำปรึกษา ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องปฏิบัติการครบวงจร
มิติความโดดเด่น
 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มติดรถยนต์และอาคาร
มิติความโดดเด่น

 • การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
 • การสร้างตราสินค้า (Branding)
 • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
ข้อมูลบริษัท
บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายยาไทยจากสมุนไพร (ยาแผนโบราณ)
มิติความโดดเด่น
 • การมีคุณภาพสูง (Quality)
 • การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)
ข้อมูลบริษัท

ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin
ครั้งที่ 1
l ครั้งที่ 2 l ครั้งที่ 3 l ครั้งที่ 4 l ครั้งที่ 5 l ครั้งที่ 6 l ครั้งที่ 7 l ครั้งที่ 9 l ครั้งที่ 10 l ครั้งที่ 11 l ครั้งที่ 12 l ครั้งที่ 13 l ครั้งที่ 14 l ครั้งที่ 15 l ครั้งที่ 16 l ครั้งที่ 17 l ครั้งที่ 18 l ครั้งที่ 19