หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

7 เอสเอ็มอีพิสูจน์ความสำเร็จ
คว้ารางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ให้  7 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย  ได้แก่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด, บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,  บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท แอคคิวเรท เทคโนโลยี  จำกัด, บริษัท อรุณา  จำกัด  และ  บริษัท ปภพ  จำกัด  สะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการและมาตรฐานที่ดีแก่วงการเอสเอ็มอีไทย  โดย นายอานันท์ ปันยารชุน  นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย            

นายศิริชัย  สมบัติศิริ  รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดเผยว่า  “การมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4  โดยรางวัลดังกล่าวเป็นความตั้งใจของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  ฯ และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ต้องการยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น  โดยมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยรุกพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาธุรกิจ ให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีรายอื่น ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดี  และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ” 

นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อม ได้แก่ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)   ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation)  การมีคุณภาพสูง (Quality)   การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)   การสร้างมูลค่า (Value Creation)   การสร้างตราสินค้า (Branding)   การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)    ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)   การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)    และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)   ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อมให้เติบโตได้ แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ   ทั้งนี้  คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ  และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย  ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก  กล่าวว่า  “การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในครั้งที่ 4 นี้  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 150 บริษัท  และคณะกรรมการคัดเลือก ฯ มีมติให้ธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้รวม 7 ราย  ได้แก่

บริษัท ธีระมงคลอุตสาหกรรม  จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและจำหน่ายบัลลาตส์และอุปกรณ์ส่องสว่าง ที่คิดค้นเทคโนโลยีทดแทนการนำเข้าและเน้นการประหยัดพลังงานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes)   และ การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)

   
บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด  ผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทกระเป๋า เครื่องใช้ ภายใต้แบรนด์ “NARAYA”  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติด้านการสร้างตราสินค้า (Branding)  การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  และการมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency)
   
บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร รวมถึงแฟรนไชน์ชื่อดังที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติด้านการสร้างตราสินค้า (Branding) และ  การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)
   
บริษัท ปภพ  จำกัด  ผู้ให้บริการปรึกษาด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้เพิ่ม จากการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) จากน้ำเสียมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เชี่ยวชาญการบริหารจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นพลังงานหมุนเวียนและเพื่อการพาณิชย์  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติด้านความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)  และการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)  
   

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายระบบทำความเย็นภายนอกอาคารที่อาศัยหลัก เกณฑ์การทำงานของธรรมชาติมาประยุกต์เข้ากับสินค้า ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติด้านการสร้างนวัตกรรม (Innovation)  การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)  และการสร้างตราสินค้า (Branding)

   
บริษัท  แอคคิวเรท เทคโนโลยี  จำกัด  ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออกเครื่องซัก อบ รีด สำหรับอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ “IMAGE” ที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต  สร้าง ยอดขายเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และอันดับที่ 14 ของโลก  ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การสร้างตราสินค้า (Branding)  ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และ  การมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality)
   
บริษัท อรุณา  จำกัด  ผู้รับจ้างผลิต (OEM ) และส่งออก ดินสอไม้  ดินสอสี เป็นบริษัทคนไทยรายแรกและรายเดียวที่คิดค้นสูตรการผลิตไส้ดินสอเอง แบบครบวงจร ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมยึดมั่นนโยบายการไม่ผลิตสินค้าแบรนด์ของตนเองเพื่อแข่งขันกับลูกค้า ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติด้านการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Quality) และการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 

รางวัลที่ทั้ง 7 ธุรกิจได้รับ จะส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  ความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้าและลูกค้า และเป็นแรงบันดาลใจให้  ผู้ประกอบการทุกรายมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันได้ต่อไป

Baipo Business Awards
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin 2009 ครั้งที่ 4