หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ครองรางวัล
“Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 5

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 5 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เมทเทิล เมท จำกัด บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด และ บริษัท สีไดโน จำกัด สะท้อนศักยภาพรและมาตรฐานที่โดดเด่นของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย      

นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึง โครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จ และสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น ธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ รุกพัฒนาศักยภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีและส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ยั่งยืน ทั้งนี้ธนาคารเปิดกว้างให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น”

นายธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อม มิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ อาทิ 1.การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 2.ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 3. การมีคุณภาพสูงของสินค้าและบริการ (Quality) 4.การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5.การสร้างมูลค่า (Value Creation) 6.การสร้างตราสินค้า (Branding) 7.การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8.ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) 9.การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และ 10. การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี”

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 5 รวม 5 บริษัท ได้แก่

บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์บริการทันตกรรมครบวงจรและเฉพาะทาง เน้นลูกค้ากลุ่ม Medical Tourism ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การสร้างตราสินค้า (Branding) การมีคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ (Quality) และการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus)
   
บริษัทเมทเทิล เมท จำกัด ผู้ผลิตและซ่อมถังบรรจุแก๊สครบวงจรรายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลิตถัง NGV Type 3รวมทั้งเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตถังอลูมิเนียมคอมโพสิท ด้วยวิธี Deep Drawing ได้เป็นที่ 1 ใน 2 รายของโลกและเป็นรายเดียวในเอเชีย ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การมีคุณภาพสูงของผลิตภัณฑ์ (Quality) และการสร้างมูลค่า (Value Creation)
   
บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตถั่วลิสงอบกรอบเคลือบกะทิอันดับหนึ่งของไทย ภายใต้ตราสินค้า “โก๋แก่” ได้รับ รางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างตราสินค้า (Branding) การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) และ การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
   
บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สแตนเลส ประเภทสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแห่งแรกของเมืองไทย จนปัจจุบันใหญ่ เป็นอันดับ 5 ของโลก ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ความคิดริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการสร้างตราสินค้า (Branding)
   

บริษัท สีไดโน จำกัด ผู้ผลิตและนำเข้าสีและเคมีต่อเนื่องที่ต้องการคุณสมบัติเฉพาะ และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับสิทธิ์ เป็นประเทศเดียวที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาและยุโรปให้เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ RUST-OLEUM ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building)

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “ Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต ภายใต้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยต่อไป”

Baipo Business Awards
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 5