หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

5 ธุรกิจคว้ารางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16
เติมแรงบันดาลใจเอสเอ็มอีไทย ก้าวผ่านวิกฤติสู่ยุค Next Normal

            ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยสร้างชื่อประดับวงการ  เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16 ให้แก่ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยไปเมื่อเร็ว ๆ นี้  โดย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานมอบรางวัล  พร้อมทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีเมื่อเร็วๆ นี้

            ธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่   บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และพัฒนาเนื้อจากพืช แบรนด์ Let’s Plant Meat เบอร์เกอร์เนื้อจากพืชรายแรกในประเทศไทย รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยรสชาติอาหารแก่ผู้ประกอบการ   บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผักสลัดออร์แกนิกด้วยความรักในอาชีพเกษตรกร และพลังแห่งความเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค จนต่อยอดสู่ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ “โอ้กะจู๋” ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง    บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิตเส้นบะหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลี ภายใต้แบรนด์ หมื่นลี้ มัมปูกุ เส้นเงิน และเส้นไหม โดยไม่ใช้วัตถุกันเสียและสีสังเคราะห์ มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนาน   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้นําการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One-Stop Service) ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน    บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ฝาท่อระบายน้ำ ที่มีลวดลาย สีสัน เป็นรายแรกของประเทศไทย สร้างสินค้าที่ทุกคนเคยมองข้ามให้กลายเป็นสื่อใหม่ด้วยการฝัง QR Code บนฝาท่อ หรือเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

            ภายในงานมีทั้งการเสวนาหัวข้อ“Get Ready for the Challenging Year 2021” เพื่อเตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทย สู่หนทางรอดอย่างยั่งยืน ในยุค Next Normal ผ่านแนวคิด 5 ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล และการออกบูธแนะนำความโดดเด่นของสินค้าและบริการ

            สำหรับธุรกิจที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin จะมีความโดดเด่นอย่างน้อย 1 ใน 8 มิติ ได้แก่ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  การสร้างสรรค์นวัตกรรม  สินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  การสร้างตราสินค้าและการตลาด  การปฏิบัติการ  การบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านบุคลากร   รวมถึงการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งล้วนแต่เป็นมิติที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีไทย


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16