หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ ศศินทร์ ยกย่องเกียรติคุณ 5 เอสเอ็มอีไทย
มอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12 การันตีความสำเร็จ
พร้อมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม

    ธนาคารไทยพาณิชย์ จับมือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานเจตนารมณ์สนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย สู่ยุค Thailand 4.0 สร้างรากฐานของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย "Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12" ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอี ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ แวร์เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด และบริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด สุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างสรรค์และสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจได้อย่างโดดเด่น โดยได้รับเกียรติจากนายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย

    นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เอสเอ็มอีนับเป็นธุรกิจฐานรากที่มีความสำคัญและเป็นความหวังในการช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยข้อมูลล่าสุดพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของเอสเอ็มอีมีมูลค่าถึง 5.5 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.1 ของ GDP รวมทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการกลับมาสูงกว่าร้อยละ 40 อีกครั้ง นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ต้องขอชื่นชมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความพยายามจนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ด้วยการทุ่มเทพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง จนสามารถรับมือกับความท้าทายในช่วงที่ผ่านมาได้มีประสิทธิภาพ ธนาคารฯ เชื่อมั่นว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะเติบโตขึ้นอีกขั้น ยกระดับสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ Thailand 4.0 สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อขยายตลาดสู่เวทีการค้าในระดับสากลต่อไป

    ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของเอสเอ็มอีในมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) 2.องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) 3.การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) 4.การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) 5.การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice) 6.การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Strength) 7.การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence) และ8.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี

    นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในฐานะคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับ รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 12 รวม 5 บริษัท ได้แก่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ แอนด์ เจ แวร์เฮาส์ แอนด์ เซอร์วิส   ผู้นำบริการด้านแวร์เฮ้าส์ โลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งคลังสินค้าให้เช่า บริหารจัดการคลังสินค้า และบริการขนส่งสินค้า ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) มิติการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
   
บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถสกัดน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และน้ำมันกะลาที่มีคุณสมบัติในการบำรุงและป้องกันโรคได้อย่างยอดเยี่ยม ภายใต้แบรนด์ Tropicana Oil , Kalapa และ Rain & Shine ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) มิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   
บริษัท เพมโก้ อินเตอร์ไลท์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายโคมไฟตกแต่งที่พลิกโฉมรูปแบบธุรกิจใหม่ให้เป็น Lighting Studio แห่งแรกของเมืองไทย ภายใต้ชื่อ Lamptitude พร้อมบริการออกแบบแสงสว่างให้กับร้านค้าและสถานที่ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice) และการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
   
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด ผู้ให้บริการระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปรายแรกของไทย ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 16,000 เว็บไซต์ พร้อม Mobile Application ที่เหมาะสำหรับยุคดิจิทัล รวมถึงบริการจัดอบรมการทำเว็บไซต์และบริการด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) มิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   
บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ภายใต้แบรนด์ anitech, Pentagonz และ nobi, 45? ในมิติการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin" ในครั้งนี้ นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และแวดวงธุรกิจ ในการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่ง จนได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้บริโภคจนก้าวสู่องค์กรธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12