หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม

5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย
คว้ารางวัล "Bai Po Business Awards by Sasin" ครั้งที่ 10

    ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 10 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด, บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด, บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด, บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด, บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานที่โดดเด่นของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน  นายกกรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย์  เป็นประธานมอบรางวัล  ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดน้อย

    นายวิพล วรเสาหฤท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น อีกทั้งยังเป็นรางวัลเกียรติยศ ยกย่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม และส่งผลให้เกิดการผลักดันระบบเศรษฐกิจให้เติบโตได้ในระยะยาวต่อไป”

    นายก้อง รุ่งสว่าง   รองผู้อำนวยการฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การ พิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและ ย่อมมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 2.ความริเริ่มที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 3.การมีคุณภาพสูง (Quality) 4.การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5.การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) 6.การสร้างตราสินค้า (Branding) 7.การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8.ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) 9.การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และ 10.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต ก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ”

    ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ใน ฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความ โดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 10 รวม 5 บริษัท ได้แก่ 

บริษัท ขนมไทยเก้าพี่น้อง จำกัด   ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมไทยทุกชนิด รวมถึงวัตถุดิบ ส่วนผสม ที่ใช้ในการผลิตขนมไทย คงเอกลักษณ์ของขนมไทยที่เน้นความหอม มัน สดใหม่ ปัจจุบันมีรายได้จากออร์เดอร์ประจำ 80% จากโรงแรม สายการบิน รวมทั้งออร์เดอร์จากต่างประเทศ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการมีคุณภาพสูง (Quality) มิติการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) และ มิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
   
บริษัท เครื่องจักรกลเกษตรไทย จำกัด ผู้ผลิตรถเกี่ยวข้าวพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งตระหนักถึงปัญหา ที่ลูกค้าต้องเจอในการจะซื้อรถเกี่ยวข้าว จึงตั้ง บริษัท เออีซี ออคชั่น จำกัด เพื่อเป็นตัวกลางประมูลรถจักรกลเกษตรทุกยี่ห้อ เพื่อหมุนเวียนเปลี่ยนมือรถคันเก่า และให้บริการสินเชื่อ ด้วยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างมูลค่า (Value Creation) และมิติความคิดริเริ่มที่นำไปการสร้างนวัตกรรม (Innovation)
   
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด รับออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร แบบ Made to order นอกจากนี้ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ระดับปวช. จัดหลักสูตรทวิภาคี นำนักศึกษามาฝึกงาน เพื่อสร้างแรงงานและพัฒนาบุคลากรของประเทศ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurship) การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) และมิติการปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility)
   
บริษัท เพรสซิเด้นท์ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตและส่งออก คอนเดนเซอร์แอร์รถยนต์ ไปจนถึงรถบรรทุก เน้นเจาะตลาด After Market มีฐานลูกค้าครอบคลุมทั้งตลาดเอเชีย อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีคุณภาพด้านการประกอบและราคาที่ยุติธรรม นับเป็นผู้ผลิตคอนเดนเซอร์ที่มีความหลากหลายมากที่สุด ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการมีคุณภาพสูง(Quality) และมิติการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship)
   
บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด ผู้ผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งด้านเวชภัณฑ์ ยาสามัญ และ เครื่องสำอาง ซึ่งมีผงหอมศรีจันทร์เป็นสินค้าเด่นมายาวนาน แต่สามารถพลิกโฉมแบรนด์เก่า(Rebranding) ให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติการให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) มิติการตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) และการสร้างตราสินค้า (Branding)

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการมีคุณภาพสูง การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างมูลค่าเพิ่ม  ความคิดริเริ่มที่นำไปการสร้างนวัตกรรม  การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ  ความสำคัญต่อลูกค้า การปฏิบัติดีต่อสังคม การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา และ การสร้างตราสินค้า


ผู้ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 10