หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม
รางวัล SME
รางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME
SME Awards
ธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ
เอสเอ็มอีที่ได้รางวัล
ผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องใช้บริการใดๆ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ศศินทร์

ถึงเวลาพิสูจน์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจเพื่อก้าวต่อไป ด้วยรางวัลเกียรติยศสำหรับ SME ไทย ที่มีความเป็นเลิศด้านองค์กร การดำเนินงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการที่ดี

คู่มือโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 19 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 15 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 11 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 10