หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการฯ ติดต่อเรา
กำหนดการ
เกณฑ์การพิจารณารางวัล
วิธีการรับสมัคร
คณะกรรมการพิจารณา
รางวัล
ผู้ได้รับรางวัล
คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข่าว/กิจกรรม
รางวัล SME
รางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME
SME Awards
ธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จ
เอสเอ็มอีที่ได้รางวัล
ผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่จำเป็นต้องใช้บริการใดๆ ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ไม่จำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันฯ ศศินทร์

รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin  รางวัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ไทยที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ จัดมอบโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์


คู่มือโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 14 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 11
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 10 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 9
Baipo Business Awards Baipo Business Awards
สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 8 สกู๊ปสัมภาษณ์ ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 7